با یاد و تمنای یاری از پروردگار و تمام اهل درستی و نیکی و حق و عدالت با عقاید و آیین های گوناگون 

« آیا رسالت به اتمام رسیده ؟ »

عقیده ای هست که مبنی بر استناد به کتب الاهی میگه که هر کاری که درسته و هر اتفاقِ صحیح و خوب که تو عالمه از سمته پروردگاره و با این حال چطوره که میگن دیگه رسالت و رسول که همون شخصه صاحبِ اون وظیفه و رسالته وجود نداره ؟! اگر هر واقعه‌ی درست که تو عالم پدید میاد از سمته خداست بنابراین در حقیقت با انجام هر عملِ صحیح از خدا پیروی شده پس انجام هر عملِ صحیح رو میشه انجام وظیفه و رسالت درست محسوب داشتو در حقیقت همون برجای آوردن رسالتی از سمت خداست و اما اصلِ قضیه که چطور بشه تشخیص داد چی درسته و چی نه ؛ که میشه گفت مبنایی ترین و مهم‌ترینِ مقاصدِ ما از راه‌اندازی رسانه های ارتباطی به طریقه ی مذکور و گرد هم جمع بودنِ متخصصین تو زمینه های گوناگون همراه عموم همینه و میشه به داستانهای ابتدایی مرتبط به باغ عَدَن و آدم و حوا اشاره داشت که از درختی میوه ای رو چیدن که نمی‌دونستن این میده الان براشون میوه ی خوبه یا بد و به نوعی میشه گفت با توسعه ی حدود شناخت تو زمانه های مختلف ما پیرویِ به انجام رسوندن همون رسالت ابتدییِ بشریت هستیم که به جهتِ انجام هر عملِ کوچیک یا بزرگ ، ابتدا بهش شناخت پیدا کنیم .