با یاد و تمنای یاری از پروردگار و تمام اهل درستی و نیکی و حق و عدالت با عقاید و آیین های گوناگون

« اهدای عضو ، دست بردن تو کار خدا !! »

اهدای عضو یه فرایند بسیار احسن محسوب میشه و در کل یه جمله ی معروفی هست که میگه تو کار خدا دست بردن درست نیست ! واقعاً معنیِ این جمله چیه و از چه فکری نشأت میگیره رو نمی‌دونم ولی به عقیده ای که اینچونین اعمالی رو دست بردن تو کار خدا می‌دونه باید یه چیزی رو یادآور بود که تنها از اونچه که نسبت بهش ممنوعیت وجود داره عملیه که نسبت به صحیح بودن و اینکه چه تاثیری میذاره اطبینان نداشته باشیم . بنابراین تا مادامی که به واسطه ی علم و پژوهش درست بودنِ کاری مشخص باشه نه فقط ممانعتی نداره بلکه صحیحه و قطعاً پژوهشگران کتب الاهی اینو تایید و تصدیق میکنن که چقدر به شناخت پیدا کردن ، سنجیدن و عمل کردن توصیه و دعوت شدیم .