با یاد و تمنای یاری از پروردگار و تمام اهل درستی و نیکی و حق و عدالت با عقاید و آیین های گوناگون

« حمایتِ صحیح و پشتیبانیِ منظم اصلِ مهمِ موفقیت »

پشتیبانیِ منظم و پایدار برای مجموعه ها می‌تونه راندمان کاری رو چندین برابر افزایش بده و قطعاً یکی از عواملِ عدمِ موفقیت می‌تونه همین مورد باشه . گاهی ما تو مجموعه هایی مثلِ شرکت ها فعال هستیم و وظایفی برعهدمونه ولی مواقعی هست که ما عضو مجموعه هایی بسیار وسیع هستیم که وظیفه ای به شکل رسمی برامون تعیین نشده و اینجاست که ما قدرِ اون شوق و ذوقِ همیاری داشتن به دیگران رو میدونیم چراکه عدمِ موفقیت برای مجموعه به ایجادِ سختی و مشکل برای خودمون هم منتهی میشه و اما نکته ی بسیار مهم ؛ ما گاهی در کنارِ پرشمار مشکلات عزمِ یاری به دیگران رو هم داریم ولی نمیدونیم چطور ، از چه طریق و اصلاً کدوم کواجهمون صحیحه و کدوم اشتباه . بنابراین اینکه ما بتونیم برای پشتیبانی و همبستگی طرحو برنامه داشته باشیم ، اصولی مهم از جمله فروتنی ، صُلحو سازش و به حدودی که مبنی بر تعادل باشه ازخودگذشتگی و دلیر بودن رو چاشنیِ کار کنیم می‌تونه بسیار ارزشمند باشه ، چه در رسانه ها و چه در محیطِ پیرامونِ ما خیلی موقعیت های مختلف هست که ما میتونیم با مواجهمون از ناراحتی و مشکل برای دیگران جلوگیری کنیم .