با یاد و تمنای یاری از پروردگار و تمام اهل درستی و نیکی و حق و عدالت با عقاید و آیین های گوناگون 

« عرفان وادیه بسیار جذابیه و خیلی می‌تونه کاربردی باشه »

عرفان رو میشه به معنیِ شناخت و معرفت تعریف داشت ، به معنیِ شناختنِ شناخت ها ، شناختِ عمیق ، درکِ حکمت ها ، چرایی ها و فلسفه ها و نگرشو فهم از اَبعاد و جهاتی بسیار گوناگون و فراتر از یک بُعد . ولی چرا ما عرفان رو فقط مرتبط به شعر و ادبیات ، دین و مذهب و فلسفه میدونیم ؟! و یا گاهی گفته میشه ما فلان موقع یه حالِ عرفانی رو تجربه کردیم که بسیار ملیح ، دلربا و جذاب بود . در حقیقت ما مواقعی تو زندگیمون یه حالاتی رو تجربه میکنیم که مثلِ پَر بی وزنیم ، همه کارا به خوبی به سمتِ اهداف کوچکیک و بزرگ پیش می‌ره و انگار تو یه خلصه ی آگاهانه ایم . اینا همه نشونه های احوالاتی بی نظیر و بسیار نیکوست که می‌تونیم در وادیه عرفان و به عنوانِ حالاتِ عرفانی قرارش بدیم ولی چطور میتونیم از طریقِ عرفان به خلاقیت ، حتی تو هر زمینه ای حتی تو زمینه های صنعتی برسیم ؟! این به دو لازمه نیازمنده ؛ یک اینکه تو اون زمینه دارای شناخت ، تجربه ، مهارت و تخصصی کافی داشته باشیم و اون رشته و عرصه رو خوب بشناسیم و نکته ی مهم که می‌تونه موجب اعجاز و استدراجی شگفت آور باشه شناختمون نسبت به اصولِ خلقت و کلیاته عالمِ ! به عنوان مثال مطالعه ی دایرت المعارفِ زیست شناسی باعث میشه شناختمون نسبت به اکوسیستم و موجودات روی زمین افزایش بیابه ولی اگر تو زمینه ی رباتیک فعالیت داشته باشیم می‌تونه منجر به اختراعات و ابتکاراتی بسیار کاربردی بشه . شاید عجیب باشه که این مسائل در بابِ عرفان بیان شده ولی باورمندم اینها طریق های عرفانی و بسیار مجذوب کننده ای هست که ثمراتِ بسیار ارزشمندی از پی اش حاصل میشه .