با یاد و تمنای یاری از پروردگار و تمام اهل درستی و نیکی و حق و عدالت با عقاید و آیین های گوناگون 

مراقبت باشیم وقتی دیگران رو تحت تأثیر قرار میدیم !

مادامی که ما تو یه مجموعه در حال زیستن هستیم ، نسبت به دیگران یه تاثیراتی داریم و اونها هم نسبت به ما تاثیراتی دارن . فارغ از اینکه چطور میتونیم با آگاه بودن و شناختو دانایی نسبت به مسائل و موضوعات گوناگون و استواری نسبت به اونچه که درسته ، از دیگران تاثیراتِ به اصلاح منفی و مخرب نگیریم ، خیلی خیلی مهمه که از هر جهت و به هر منظور ، تاثیرات بد روی دیگران نداشته باشیم و گاهی با اینکه خودمون رو تبرعه میکنیم ، در حقیقت نسبت به دیگران تاثیر گذاریم ! در نظر بگیریم در حال رانندگی هستیم ، وقتی با شتاب حرکت میکنیم و حرکاتِ خاص با ماشین انجام میدیم ، دیگران هم هوس میکنن مثل ما رانندگی کنن و به همین راحتی ما یه عملِ بسیار خطر آفرین رو یه جوری جلوه میدیم و ترویج میکنیم که انگار هیچ خطری نداره و طبیعیه ! این تنها یک مثال سادست که به تأثیر گذاریه خودمون بیشتر و عمیق‌تر بنگریم و نسبت به هر موضوعی بتونیم « تاثیرِ رفتارمون » و « حاصلی که از پِیِ اِش برای خودمون و دیگران حاصل میشه رو بدونیم و اندازه گیری کنیم » .