با یاد و تمنای یاری از پروردگار و تمام اهل درستی و نیکی و حق و عدالت با عقاید و آیین های گوناگون 

منقلب شدن ، برانگیخته شدن و به سُخره دراومدنِ وجود 

اگر به شکلی خودآگاه و عمیق به وجودیت و کِردار خودمون نگاه کنیم متوجه میشیم تمامِ اعمالمون به یه نتیجه ای منتهی میشه و گاهی نسبت به اینکه چکار میکنیم ، فایده و تاثیرش چیه آگاهیم و گاهی به نوعی ناخودآگاه وجودمون به اون سمت جاریه . گاهی از پِیِ منقلب شدن به کاری رو انجام میدیمو خیلی به اینکه دلیلش چیه فکر نمی‌کنیم و علاقمون نسبت به اون کار باعثِ تداومش مثلِ طراحی ، ورزش و یا دوست داشتنِ دیگران و فعالیت به سببِ خوبیشون . گاهی تحریضو تشویق و برانگیخته میشیم که تو این حالت اغلب اشتیاق به انجامِ اون کار تو وجودمون هست ولی یه ویژگی و تفاوت مهم داره که « عمیقاً از دلیلِ انجامِ اون کار و ثمره و فوایدش هم آگاهیم » و حالتِ سوم رو با نامهایی گوناگون میشناسیم از جمله به سُخره دراومدن ، مُسَخر شدن و حتی افسوس شدن که معانی ، تعاریف و تفاسیرِ شبیه و اشتباه باعث میشه نسبت به درکش با مشکل مواجه بشیم و در اصل این یه موضوعه ساده ایه که گاهی آگاهانه و گاه ناخودآگاه بهش دچار میشیم و تو این وضع کاری مگر اونچه که باید رو نمی‌تونیم انجام بدیم و اغلب ناخودآگاه به این وضع وجودی دچار میشیم ! و این موارد مطرح شد که به نتیجه گیریِ مهم برسیم ، توی هر سه حالت مهمترین نکته اینه که ببینیم آیا اون مسیر و مقصدی که وجودمون به سمتش جاریه درسته یا نه ! پس لازمه دائماً از کردار خودمون آگاه باشیم و نسبت به نتیجه و تاثیر اعمالمون آگاه باشیم چون همون‌طور که می‌تونه منقلب شدن به جهتِ خوبی و درستی باشه می‌تونه به سمتی تا صحیح و همون‌طور که می‌تونه برانگیخته شدنمون که مهمترین رکنش دانایی و فهممون از چراییِ انجام کاری و ثمرشه ، می‌تونه اون دانایی ناصحیح ، بنابراین هدف و مسیر اشتباه و همون‌طور که می‌تونه به سُخره در اومدنِ وجودمون به « جهتِ موضوعی و یا به منظورِ منعِ از حرکت به سویی » صحیح و مناسب باشه ممکنه این وضع که دچارش شدیم برامون ناصحیح باشه و تفاوتی پنهان و بسیار بزرگ تو نتیجست که خوب یا بد بودنه !

راه حلِ مقابله نسبت به تمامی این حالات غیر از دو نکته ی بسیار مهم رو یادآور نمیشه ، « آگاه و دانا باش از اعمال ، تاثیرات و نتیجش و به اصلاح به آخرتِ کارت فکر کن » و « به هر جهت خوب ، سالم و عادل باش تا شایسته ی جاری شدن تو مسیر درستی و نیکی باشی » رعایت این موارد آسون و ساده نیست ولی روشِ دائماً خوب بودن ، برتر شدن و موفقیته . 

چونانکه دیگری رو تو مسیر ناصحیح ببینیم ، با اینکه نخوایم اجبار و تحمیل به سببِ تغییر جهتش داشته باشیم قطعاً فراهم کردن بستر و اعطاء دانایی و دانش به اون شخص به سببِ چراییِ ناصحیح بودن مسیری که بر اون سمت جاریه و چراییِ خوب بودنِ مسیری که می‌تونه به سمتش جاری بشه برترینِ مواجه هاست و هرچی راهنمایی هامون متکی بر منطق و استدلال های صحیح تر باشه و اون بستر لازم رو بیشتر بتونیم فراهم کنیم تاثیر گذاریمون بیشتره .