با یاد و تمنای یاری از پروردگار و تمام اهل درستی و نیکی و حق و عدالت با عقاید و آیین های گوناگون 

مردم تو مجموعه های توسعه نیافته معتقدند که امکان رشد و موقعیت نیست !

وقتی ما تو مجموعه ای توسعه نیافته زندگی میکنیم ، توی رسانه و اخبار و جمع های دوستانه و همه جا اکثراً از این صحبت میکنند که تو این مجموعه نمیشه رشد کرد ، درسته که مشکلات و مسائلی گوناگون به سببِ موفقیت وجود داره ولی موضوع باور و عقیده ایه که بهمون القاء میشه و دیگه تلاش نمی‌کنیم چون می‌پنداریم که نمیشه و اینطوری دائماً ضعف مجموعه هم بیشتر میشه .