با یاد و تمنای یاری از پروردگار و تمام اهل درستی و نیکی و حق و عدالت با عقاید و آیین های گوناگون 

فرزندان به هدایت و کمک احتیاج دارن ولی اغلب با رها شدن یا تنبیه مواجه میشن

ما به عنوان ولی و مسئول ، پدر و مادر ، برادر یا خواهر بزرگتر خیلی مواقع متوجه اشتباهاتی از سوی دیگران میشیم ، گاهی که بالکل سوءتفاهمه ، گاهی قضاوتمون ناصحیحه که اون عمل رو اشتباه می‌پنداریم ولی مواقعی درسته و دیگران اشتباهی انجام دادن و ما با ترد کردن و یا تنبیهشون ، هرچند با نیتی بسیار خوب باشه ، نه تنها باعث بزرگتر شدن مشکل میشیم بلکه هیچ مواجه ی درست و عادلانه ای نداشتیم . درسته که گاهی تنبیهی منصفانه و یا ترد کردن رو صحیح میدونیم ولی در کل همیشه میتونیم مواجه ای برتر ، به نحو احسن و زیباتر داشته باشیمو تاثیرگذاریمون بیشتر باشه حتی اگر نیت و حس خوبی نسبت به اون جانب نداشته باشیم . دلیل بسیاری عُیوب و نقصها تو وجود انسان ها فراهم نبودن بستر و لازمه هاست درسته که همه تو شرایطی اشتباه قرار میگیرن و تعدادی اجتناب میکنن و تعدادی انجامش میدن ولی اگر همرو به نَفس خودشون بسپاریم مثلِ مقامره میمونه و با فراهم داشتن بستر میتونیم تصمیم و انتخاب دیگران رو تغییر بدیم و تاثیری نیکو و مثبت داشته باشیم .