با یاد و تمنای یاری از پروردگار و تمام اهل درستی و نیکی و حق و عدالت با عقاید و آیین های گوناگون 

یادآور شدن به جرم های انجام شده در طول تاریخ چه تاثیری داره ؟ 

در طول تاریخ بسیاری وقایع بوده و بدیهیه که بسیاری از این وقایع تلخ و ناگوار بوده و نمیدونم بازگو کردنشون خوبه یا بد ولی می‌دونم گاهی می‌تونه تجربیاتمون رو افزایش بده و گاهی موجب تشدید خشم و کینه و نفرت میشه ، گاهی عقایدی مشترک و دفاع از اون باور و مسیر موجبِ ایجاد اتحادی میشه ، گاهی دستخوش نزاع ‌و تکرارِ وقایعی ناخوشاینده . به هر روی طبقه بندی موضوعات و اینکه چه مطلبی مناسبه چه اشخاصیه و تو چه زمانی چه تاثیری داره می‌تونه بسیار بسیار مهم باشه .

یه موضوع بسیار مهم دیگه اینه که گاهی تاثیر گذاریم اسطوره های دیرینه نسبت به اسطوره هایی که در زمان حال زندگی میکنن بسیار کمتره و یه جورایی مردم میتونن عمیق‌تر حسش کنن و البته گاهی روایت اسطوره های قدیمی موثر و مناسبه .