با یاد و تمنای یاری از پروردگار و تمام اهل درستی و نیکی و حق و عدالت با عقاید و آیین های گوناگون 

تغییر عقاید و هراس از پیروی در زندگانی و پیروی بر مبنای شناخت

اینکه تو زندگی بتونیم از دیگران پیروی داشته باشیم یه موهبت بزرگ و از عواملِ موفقیت و به برتری رسیدنمون محسوب میشه . گاهی انسانی هستیم که با پیروی از غیر از خودمون مشکلی نداریم ولی معطوف به جانبی هستیم که در اوضاع و زمانی کاملاً صحیح بوده ولی لازمه عقایدمون تغییر کنه و گاهی این تغییر عقیده به دلایلی بسیار سخته و از مهمترین دلایلی که موجب این سختی میشه عدمِ اعتماد و اطمینان نسبت به صحت اون جانبه و به واسطه ی شناختِ هرچه بیشتر و اغلب در طی مدت زمانی مناسب این شناخت حاصل میشه که چه قصد تغییر عقیده داشته باشیم و یا در حال تبعیت از جانبی هستیمو می‌خوایم نسبت به راستی و درستیِ اون جانب مطمئن باشیم ، این شناخته صحیح و کافیه که بسیار مهمه ‌.