با یاد و تمنای یاری از پروردگار و تمام اهل درستی و نیکی و حق و عدالت با عقاید و آیین های گوناگون 

بیان صحیح در جای صحیح بسیار مهمه 

ما گاهی از صحیح سخن گفتن میگیم ، آیا اگر بگیم دو به علاوه ی دو برابر با چهار میشه کلامی صحیح نداشتیم ؟ ولی همین کلامِ صحیح در جایی می‌تونه نامناسب باشه ! مثالِ اعداد بسیار سادست و منظور خیلی از مطالبیه که ذاتش صحیحه ولی زمانی که می‌خوایم با دیگران مطرحش کنیم باید به تاثیرش بسیار بیاندیشیم و هرچی کلامِ ما نسبت به موضوعی جدی‌تر باشه ، باید سنجیدنمون بیشتر باشه .