1. اگر دیگران به الطافتون عادت کنند
 2. اجازه ندید از محجوبیتتان بر علیهتان استفاده کنند
 3. بررسی حدود ارزش و اعتبار انسانها از لحاظ دانایی و اهمیت علوم کاربردی متناسب با زمان
 4. باخت بزرگ زمانیه که متوجه بشی به واسطه ی خودت موفق نشدی
 5. گاهی حساسیت و سختگیری پیش از حد نسبت به اهداف موجب عدمِ موفقیت میشه
 6. اصلاً تمام زندگی یه توهمه بزرگه ولی قوانین خوبی و بدی سرجاشه
 7. جنگ ها چطور بشریت رو عقب میندازه ، جنگجویانی بزرگ که ابتدا حتی خودشون هم به جنگ فکر هم نمیکردن
 8. اگر خدا هست چرا انقدر رنج و درد تو دنیا هست ؟
 9. سخنان حکیم بر آدمیانِ برنای عاشق !
 10. شرح مقوله ی زمان ⏰
 11. ادعای مشاهده ی انتهای جهان !
 12. ادعای مشاهده ی انتهای جهان ! - روزی که بخاطر وصال اهالی علوم و دانش های گوناگون جنگ در میگیره ! استراتژی و راهبردی مهم !
 13. علوم خود را به دانش ، عالی گرداندن و نگاه بر دوران برنایی اشخاص برجسته
 14. مستحکم گردانیدن عهد ها نسبت به علایق و هدف و عدمِ پذیرش پیمان های نوین در آن خصوص 🤝
 15. تقدیم به عاشقان علم ، زندگی ، اتحاد و تمدن های پیشرفته ، فقدان عبادتگاه و شعبات رسانه های ارتباطی
 16. مسیر صحیح زندگی رو نمیشه دور زد ! رعایت اصول درست به موفقیت و رستگاری منتهی میشه !enlightened
 17. قدر منتقدانِ از خویش را به اندازه ی همراهانتان بدانید
 18. وقتی ناراحتی پیش میاد ، نشینیم فقط ناراحتی رو در خودمون تکرار و تجدید کنیم
 19. شیطان ؛ همه ی آرزوهات رو ازت گرفتم !😈
 20. از چیزی که هدف و آرزوته نه تنها گریزان نباش بلکه با شکوه و جلال به سمتش حرکت کن
 21. وقتی حوصله نداری و خسته ای به هدفای بزرگت فکر نکن ، تصمیم نگیر ، وجودت راکد باشه ، بعد بهشون فکر و تصمیم بگیر
 22. پاپ فرانسیس ، رابطه ، همجنسگرایان
 23. پس کی این ذهن چسبنده خوب میشه ؟! 🕸️🕷️
 24. دیاری حاکم بر خویش 
 25. نیتِ خوب ، مواجه ، انزجار . سرزنش و طریقه ی رستگاری نهاییenlightened
 26. قصد داریم به جهت مسئولیت و خیر خواهی به دیگران سخت بگیریم ولی شیوه چیه ؟ تفاوت جبر با تحریض !
 27. مواجه و پرورش یافتن به جهت متکی به خود بودن
 28. پند و نصیحت های ما گاهی برای دیگران بسیار مایه ی رنجش و انزجار میشه
 29. اعتماد ناصحیح به متخصصین ، پزشکان و دارو 💊🩺
 30. فصل سرما و رکود ، آینده و توشه کردن 🌨️ ❄️🏔️📦
 31. مغلوب شدن به جهت پیچیدگی و گستردگی مسیرِ راهگشایی و طریقه ی واحد
 32. از نشونه های وفاداری افراد بالغ اینه که موقع بدی ها دیگران رو رها نکنیم 🤝
 33. کورش ، ذوالقرنین و شیوه ی بیان رهبران گوناگون 👑
 34. یکی از دلایلی که بین انسانها و جوامع دوستی و اتحاد ایجاد نمیشه نگرشی ناصحیح🍎😈🧍📖💡🤝
 35. عیسی از ولادت تا مصلوبیت ، مطلبی در باب خودکشی 
 36. شخصی که همه ازش دوری میکردن💔
 37. مثل ربات نباشیم و به جهت درک حقیقت زندگی کامل ، زندگی کنیم 🤖🧍
 38. دیگران به کمک و وجودمون عادت میکنند ، بیکباره رها میکنیم
 39. حساسیت و سختگیری و جریمه نسنجیده ، رنجش و ضعف بیشتر و بی نتیجه و گاهی تاثیر معکوس
 40. شاخصمون به جهت تشخیص خوب یا بد بودن دیگران چیه ؟
 41. حکایت ناخدای برنای کشتی عظیم 🛳️
 42. با کمک بیش از حد به دیگران مایه ی ضعف و مانع بلوغ ایشان نباشیم
 43. اهمیت لمس نتایج تلاشهامون و انگیزه ، همه از ابتدا افرادی برجسته نبودن و موفقیت های بزرگ نداشتند !
 44. بستر و طریق های گوناگون به جهت بیان و تاثیرات بسیار متفاوت
 45. ایجاد تعادل میان مجموعه ها و جریان‌ها ، نقش اعضاء مجموعه ، استراتژی حفظ تعادل به جهت مساعدت و صرف هزینه🤝
 46. محدودیت شخص و مجموعه به مقوله ی اقتصاد در چرخه ی وسیعِ زیست ، پول چیه و چرا مهمه ؟ راه حل گره ی ذهن محدود به اقتصاد
 47. هوشمندی و مقایسه مبنای مهمِ ذهنیت ، مقیاس صحیح و نادرستِ موضوعات
 48. هر شخصی خودش مراقب تقدس خودش باشه !
 49. هرآنچه که مناسب احوال خودمونه رو به دیگران توصیه نکنیم ، شاید آنچه که متناسب برای ما ، برای دیگری مناسب نباشد
 50. درگذشت و پرواز کودکان به آسمانها 🌹
  صفحه هفتم