با یاد و تمنای یاری از پروردگار و تمام اهل درستی و نیکی و حق و عدالت با عقاید و آیین های گوناگون 

باخت بزرگ زمانیه که متوجه بشی به واسطه ی خودت موفق نشدی 

یه موقع هایی هست که ما عزم حرکت به سمت هدف بزرگی رو داریم ، هزاران چیز مانعمون میشه و سرانجام که موفق نمیشیم ، هرچند به دلیل عدمِ موفقیت خرسند نباشیم بازهم احساس خوبی داریم به دلیل اینکه همه ی تلاشمون رو انجام دادیم ولی گاهی خودمون بودیم که تلاشمون رو « به نحوی صحیح و یا به حدود کافی » انجام ندادیم و هرچند موانع دیگری هم بوده باشه .

برای رسیدن به برترین اهداف ، قطعاً چالشهای بسیاری هستند پس همیشه هم نباید خلقت و عالم رو ناعادل ، سختگیر و فریبکار بدونیم . افسانه های شاهنامه میتونن اصل منظور من رو بیشتر تشریح کنن و به جهت پیمودنِ مسیر های پیچیده و دشوار اینچونین کُتبی بسیار مساعد باشند .