با یاد و تمنای یاری از پروردگار و تمام اهل درستی و نیکی و حق و عدالت با عقاید و آیین های گوناگون 

اگر خدا هست چرا انقدر رنج و درد تو دنیا هست ؟ 

اصلاً از کجا معلوم که خدایی باشه ؟! افراد معتقد میگن نشونه هایی به جهت وجود خدا هست ! افرادی معتقدند مشخص نیست خدایی وجود داره یا نه ولی افرادی سخنانی داشتند که گفتند از سمته اونه و اون سخنان و اصول صحیحه ! تو چند مطلب گذشته به این یادآور شدیم که نه فقط خدا بلکه شاید تمام عالم یه توهمِ تعریف شده باشه برامون ولی با تمام این تفاسیر ما یه چیزی رو بعیده بتونیم انکار کنیم ، در برابر خوبی ، خوبیه و در برابر بدی بدیه ! هر عملی تو جهان یه تاثیر و نتیجه ای داره ، یه جعبه ی سیب رو در نظر بگیریم ، وسطش چندتا سیب هست ، یک سمت جعبه تصاویری از خوبی ، دانایی ، آبادانی ، لذت ، آسایش و رفاه نقاشی شده و سمته دیگه بدی ، گمراهی و جهل ، رنج و انهدام نقاشی و نوشته شده ، ما هرچی این سیبهارو به سمت خوبی ببریم ، از بدی کاسته میشه و بالعکسش هرچی این سیبهارو به سمت بدی ببریم ، بدی بیشتر ، غلیظ و پررنگ تر و از خوبی دورتر و کاسته میشه ! اعمال ما هم مثل همینه ، هرچی بیشتر وجودمون به جهت خوبی در جریان باشه ، خوبی بیشتر تکثیر میشه ! اما به جهت خوبی دانایی لازمه چراکه ما خیلی مواقع با نیت های خوب کارایی انجام میدیم که ناصحیح و نامناسبه و دانش میبایست مبنی و متکی بر شماری مبانی و اصول باشه ! به این منظور لازمه هرچه بیشتر و بیشتر بدونیم از کتب خدا گرفته تا کتب فلسفی و در زمینه های غیر مطالعه داشته باشیم ، بعد میتونیم تحلیلشون کنیم و نظریات و عقایدمون متکی بر دانستن باشه و نه قضاوت و اندیشه ای کورکورانه ! 

باورمندم تمام این مشکلات با وجود مواردی از جمله رسانه های ارتباطی به طریقه ی مذکور حل و رفع میشه ، تمامِ علوم نزده همه گانه و توان کافی به جهت تحلیل ، درک و تشریح علوم راهگشای گوناگون از پی مشارکت افراد هرچه بیشتر ایجاد و حاصل میشه و میتونیم به پاسخ این پرسش‌ها برسیم ! شاید هراونچه که ادعا شده از سمته خداعه فقط بخاطر خوب بودنِ موجوداته ! شاید افرادی بگن کتبی که ادعا شده از سمته خداست ، فقط به جهت فریب و ناعدالتی باشه ولی لازمه ما تو زمینه های گوناگون متخصص و صاحب دانش باشیم و اون کتابارو به شکلی صحیح ترجمه و مطالعه کنیم تا متوجه بشیم درسته و یا نه ! شاید خدا هست و میخواد در عین حال که اراده و نَفس داریم خوب باشیم ، شایدم نیست ولی علمِ هرچه فراتر می‌تونه پاسخ سوالاتِ راهگشای و مایه ی حل مشکل های ما باشه . 

اگر خدا هست چرا انقدر درد و رنج هست ؟! چرا کمکی نمیکنه ؟! قانون عدالت خلقت چیه ؟! تفاوت عالم انسان ها با عالم اجرامِ و اشیاء بی جان چیه ؟ نَفس و اراده چه تفاوتی رو رقم می‌زنه ؟! بخاطر تعقل که نزد بشره آیا مسوولیتی هست ؟! ،،، علم و دانش و شناخت هرچه بیشتر می‌تونه راه حل ها و پاسخ های راهگشای سوالات ما باشه !