با یاد و تمنای یاری از پروردگار و تمام اهل درستی و نیکی و حق و عدالت با عقاید و آیین های گوناگون 

​​​​​​مسیر صحیح زندگی رو نمیشه دور زد ! رعایت اصول درست به موفقیت و رستگاری منتهی میشه !

تو زندگی یه تعدادی اصول ، مبانی و قوانین وجود داره و نمیشه دورشون بزنیم . یک نمونه از این اصول ، به عنوان مثال روز موقع کار و فعالیته و ذهنو بدن فعالیتشون صحیح و بهتره . حالا یه نکته اینه که چطور این اصول و مبانی و قوانین رو نسبت به پرشمار مسائل گوناگون تشخیص بدیم که به علم و دانش و رجوع به متخصصین و شناخت مرتبطه ، نکته ی دیگه اینه که وقتی این اصول و قوانین رو در طول زندگی رعایت میکنیم ، به شکلی اعجاب آور سرانجام به رستگاری و موفقیت منتهی میشه ، اونهم موفقیتی مطلوب و ماندگار .

خوبه توجه داشته باشیم که گاهی پیشرفتن مبنی بر اصول نادرست به نتیجه ای مطلوب منتهی میشه ولی ماندگار نیست و گاهی برای رسیدن به نتیجه ی مطلوب ، مبنی بر اصول صحیح ، صبر و استواری و استمرار لازمه ولی نتیجش ماندگاره .