از چیزی که هدف و آرزوته نه تنها گریزان نباش بلکه با شکوه و جلال به سمتش حرکت کن

گاهی از چیزی که هدف و آرزومونه گربزانیم ! بنظرم باید مثل موقعی که تو خیابون راه میریم و عطر خوشمون ، شکوه و زیبایی رو بیاد دیگران میاره ، دقیقاً همینطوری باید به سمت اهداف و آرزوهامون حرکت کنیم . قدرتمند بودن انسان به چیزای زیادی مربوطه و بهترینها در انتظار دانا و قویترین هاست .