با یاد و تمنای یاری از پروردگار و تمام اهل درستی و نیکی و حق و عدالت با عقاید و آیین های گوناگون 

پس کی این ذهن چسبنده خوب میشه ؟!

تو ذهنم این سوال پیش اومد که پس کی این ذهن چسبنده خوب میشه و به خودم گفتم از ابتدای مطالب ، به چیزایی که باورمندی درسته بخون و « رعایت کن » و سپس به این یادآور باش که ذهن چسبنده رو میشه با گیر افتادن تو یه غار و یا گیر افتادن تو یه شهر پر از تارهای عنکبوت در نظر گرفت ! هر موقع بتونیم « اوضاعِ خودمون » و « اوضاع محیط » رو تغییر بدیم ، این وضع تغییر می‌کنه و بهتره بگم هر حدود که « تغییر و تحولاتی به جهت صحیح و اونطور که متناسب با زمان باشه ، در وجود خودمون و در محیط پیرامون و مجموعه حاصل بشه ، به همون حدود این مشکل هم بیشتر از بین می‌ره » . مهمترین و ابتدایی ترین مواجه رو میبایست نسبت به خودمون داشته باشیم ، هرآنچه که صحیح و مناسبه رو دریابیم و بهش عمل کنیم .