با یاد و تمنای یاری از پروردگار و تمام اهل درستی و نیکی و حق و عدالت با عقاید و آیین های گوناگون 

اعتماد ناصحیح به متخصصین ، پزشکان و دارو

خیلی مواقع هست که ما فقط به صرف اینکه میدونیم شخصی در زمینه ای صاحب تخخصصی هست ، بالکل بهش اعتماد میکنیم . در حقیقت درستش هم همینه که فردی صاحب جایگاه و تخصص ، صاحب صحیح ترین شناخت و دانایی در خصوص موضوعی باشه ولی اجازه بدید به یه مثال تو زمینه ی پزشکی اشاره داشته باشیم تا نگاهی دیگر به اشخاص صاحب شهرت و جایگاه و متخصصین در زمینه های گوناگون برامون شکل بگیره و یه جورایی با واقعیت رویارو بشیم ؛ شخصی به دلیل مشکل خواب به یه روانپزشکی مراجعه می‌کنه ، پنج دقیقه زمان کافیه تا اون پزشک براش دارویی تجویز کنه تا مشکل خوابِ اون مراجعه کننده رفع بشه ، این یک راه و راهِ دیگه ؛ یک روانشناس در طی ده ها جلسه ی یک ساعته شخصیت اون فرد رو به شکلی تغییر میده تا به واسطه ی ورزش ، مطالعه ، دوستی و معاشرت و فعالیت های هنری و حرفه ای گوناگون این مشکل رفع بشه . به اصلاح گاهی میگیم درمان ریشه ای مشکل و گاهی درمانی موقت که اغلب در مواقع اضطراری انجام میشه . و اما واقعیت ؛ آیا اگر یک روانشناس روزانه برای هر بیمار یک ساعت وقت صرف کنه ، می‌تونه اجازه ی مطبش رو تأمین کُنه ؟! آیا اگر عمیقاً به قضیه نگاه کنیم ، چونانکه به جهت درمان پرشمار بیماری های گوناگون ، بجای دارو از طریق های درمانی غیر استفاده بشه و تنها در هنگام ضرورت دارو برای مقطعی نسبتاً کوتاه و مشخص تجویز بشه ، این ممکنه ؟! 

کاری به واقعیت نداریم ، گله و شکایتی هم نیستو اوضاع و شرایط قابل درکه و بسیاری از مشکل ها زمانی رفع میشه که تمام جهان و مجموعه متحول بشه ولی سعی شد تو این مطلب به این اشاره بشه که تنها به صرف اینکه شخصی به عنوان متخصص نام داره ، آیا دلیل میشه ما مطلقاً بهش اعتماد کنیم ؟! پرشمار موضوعات گوناگون هستند که مثل کلافی سردرگم و به هم گره خوردست اغلب بنظرمون بسیار پیچیده و دشواره ولی آیا این دلیل میشه از کنارشون ساده عبور کنیم و هیچ این مشکل ها ریشه ای حل نشه ؟! مطابق با مثال ذکر شده استفاده از دارو غیر قابل اجتنابه ولی چقدر از داروهایی که استفاده میکنیم نامناسبه و به منظور درمان جایگزینش بسیاری شیوه های مناسبترِ دیگه وجود داره ؟! اگر تاثیر این مطلب به حدودی باشه که کمی بیشتر تحقیق و تأمل کنیم ، بنظرم باز هم بسیار مفید تلقی میشه .