با یاد و تمنای یاری از پروردگار و تمام اهل درستی و نیکی و حق و عدالت با عقاید و آیین های گوناگون 

مواجه و پرورش یافتن به جهت متکی به خود بودن 

شخصی به والدینش گفت فلان چیز که بسیار براش دوست‌داشتنی بود رو برام بخرید ، والدین گفتن باشه ولی باید بخاطرش چند روز توی کارگاه یه کار نسبتاً ساده رو انجام بدی ‌. با اینکه مُزد کارکرد اون فرد بسیار کمتر از اونچه بود که در ازش چیزی رو میخواست ولی اون فرد یاد گرفت که چطور به خودش متکی باشه . این مواجه باعث میشه اون فرد طوری پرورش پیدا کنه که هر موقع تو زندگی چیزی رو میخواد ، بتونه خودش بدستش بیاره همیشه خواسته های مالی نیست گاهی ما لازمه به جهت رسیدن به خواستهامون دانایی ، تجربه و قدرت کسب کنیم و اگر اینطور پرورش پیدا کنیم یه نوع مزیت بسیار مهم برامون تلقی میشه . البته که به هر جهت لازمه جنبه ی تعادل رو حفظ کنیم و نه بسیار آسون بگیریم و نه دیگران رو با چالش‌های طاقت فرسا مواجه کنیم .