با یاد و تمنای یاری از پروردگار و تمام اهل درستی و نیکی و حق و عدالت با عقاید و آیین های گوناگون 

پند و نصیحت های ما گاهی برای دیگران بسیار مایه ی رنجش و انزجار میشه 

گاهی دیگران رو در اشتباه میبینیم ، گاهی حاظریم جونمون رو هم فدا کنیم تا دیگران رو از اشتباه منصرف کنیم و مانع ناراحتی و مشکل برای اونها باشیم ، باید خیلی و خیلی مراقب باشیم چراکه یه موقع هایی شخصی که دچار اشتباهی هست ، آنچونان رنجوره که گفته ی ما هرچند صحیح هم باشه ، تاثیر معکوسی داشته باشه و اوضاع رو بیشتر ویران کُنه . گاهی لازمه به دیگران اجازه بدیم خودشون به بلوغ برسند و البته گاهی هم بخاطر بی توجهی بیش از حد موجب نتیجه ای ها مطلوب میشیم ، اینکه این تعادل رو پیدا کنیم کار ساده ای نیست ولی « تفکر ، تحقیق و شناخت هرچه بیشتر به جهت هر مواجه قطعاً منجر به تصمیم صحیح و مطمئن میشه » یه موضوعی رو که نباید فراموش کنیم « اهمیت رجوع به متخصصین و مجربین تو زمینه های گوناگونه » و متأسفانه گاهی ما نسبت به این مهم سهل انگاریم . 

در کتاب عهد عتیق ، نقل شده از داستان ایوب یه جمله ای وجود داره که میگه چطور لباس برهنگان رو میکَنی ! این نوع کتابها گاهی تجربیاتی بسیار بسیار ارزشمند و راهگشا رو بهمون به جهت مواجه می آموزه ، بدین مطالعه و گوش دادن به این داستانها بسیار توصیه میشه .


دانلود عهد عتیق نسخه نوشتاری

دانلود عهد عتیق مخصوص اندروید ، نسخه ی نوشتاری و صوتی