کورش ، ذوالقرنین و شیوه ی بیان رهبران گوناگون 

افرادی بر این باورند که کوروش هخامنشی همون ذوالقرنین بوده ، البته با توجه زبان عربی ذوالقرنین رو میشه اینطور معنی و تعریف کرد ؛ خداوندگار دوشاخه که بر اساس متونی میشه گفت ذوالقرنین شخصیه که رهبریِ چندین مجموعه ، قوم و جریان رو که از لحاظ گوناگونی با هم متفاوت هستند رو بر عهده داره ، این اقوام از لحاظ ساختار ، اصولی و عقایدی با هم بسیار متفاوت هستند و در حقیقت از مهمترین کارهایی که این رهبر انجام میده اینه که اون اقوام رو نسبت به موضوعاتی ، بر اساس اصولی متحد می‌کنه ، مثلاً همه به جهت دیوار ساختن دور اون سرزمین با هم متحد میشن و از اصول و قواعدی واحد به سببِ هدفی که ساختن دیوار باشه پیروی میکنند . 

فارغ از این موضوعات یک نکته ی مهم مرتبط با شیوه ی بیانیه که یک رهبر در جایگاهِ ذوالقرنین استفاده می‌کنه ، بنابراین اگر ما به عنوان مدیر ، لیدر ، رئیس و بانیِ یک مجموعه ، متشکل از چندین جریان با گرایشات مختلف قصد فعالیت داشته باشیم ، قطعاً از مهمترین کارهامون بیانمونه در این خصوص از مهمترین موارد اینه که طوری سخن بگیم که نزد تمام جوانب و جریانات پذیرفته بشه . در واقع ما به مقاصدی گوناگون میتونیم به عنوان رهبر فعالیت کنیم و شاکله ی تمام این مقام ها هرچند عنوانِ همه به عنوان رهبر نزدمون شناخته میشن ، با هم متفاوتند ولی میشه گفت یکی از تکنیک های مهمی که رهبرِ مذکور در جایگاهی همانند ذوالقرنین باهاش سروکار داره ، بیان به شیوه ایه که در حین صحیح بودن ، نزد همگان مقبول باشه و غیر از شیوه ی بیان و استفاده از واژگانی مناسب لازمه توجه داشته باشیم در این جایگاه فقط میبایست نسبت به زمینه ای مختص که به منظورِ هدفی واحد مشخص شده بیان داشت .