با یاد و تمنای یاری از پروردگار و تمام اهل درستی و نیکی و حق و عدالت با عقاید و آیین های گوناگون 

شخصی که همه ازش دوری میکردن

شخصی نزد فرد دانایی بودو حکمت و فلسفه آموزش میدید ، مدتی بود که شخص دانا اون فرد رو بسیار اندوهگین دریافت و جویا شد تا برنا با اندوه گفت ؛ هرجا که میرم اِی وای این دوباره اومد ، خدا هم باهاش اومد ، دوباره می‌خواد از خطا و اشتباهو چطور تفریحو زندگی کنیم بگه ، و به این دلیل من از همه تَرد و تنها شدمو ناراحتی هم طبیعیه ، نگرانم نباش و بگذر . حکیم بهش گفت گاهی به دیگران چیزی رو میگی که نباید بگی ، شنیدی که میگن چرا لباس برهنگان رو کَندی ؟! گاهی زمان مناسبی نیست ، گاهی از سوی تو پذیرفته نمیشه ، گاهی اشتباه میگی و گاهی اصلاً اون افراد به گفته ی تو نیازی ندارند و خودشون اون چیزارو می‌دونن ، « اینکه تشخیص بدی کِی ، کجا ، با چه شیوه ای از بیان و به کی چیو بگی و چیو هیچ موقع نگی ، به دانایی و مهارت تو برمیگرده » ولی فراموش نکن گاهی با وجود تو همه بیاد اشتباهاتشون می اُفتن و پذیرش اشتباه برای انسان کار آسونی نیست ، گاهی فکر میکنن تو از تمام اشتباهاتشون با خبری ، چراکه یک اشتباه رو بهشون یادآور شدی و همون‌طور که گفتی میگن این فرد اومد و خدا هم باهاش اومد پس تو هم نگران نباشو اونچه که به عهده ی خودشون و خداست رو به خودشون و خدا بسپار . نهایتاً فراموش نکن که برآشفتگی همه بخاطر این نیست که به واسطه ی تو یاد خطاها و بدیهاشون بی افتن ، گاهی تورو مغرور و متکبری می‌بینند که با اینکه خطا و اشتباهی ندارند ، تو بهشون یادآور میشی گویی بخوای از اونچه که انجام نمیدن بازداریشون و این اصلاً خوشایند نیست . اندوهگین نباش که نهالی برنا ، طی فصلها بسیاری سردی و بی آبی رو میچشه و هرچی چینو چروک های روی پوسته ی صاف و نرمش به تعادل و بلوغ بیشتر میشه ، در حقیقت گرانبارتر میشه ، مگر اینکه قدر میوه ی اون درخت دونسته نشه پس قدرناشناس رو رها کن چراکه اگر میوه و ثمرات باغت رو بدی به قدرناشناس ، در ازاش چیزی آیا نصیبت میشه ؟! پس مراقب باش که باغت خشک و انبار خونت خالی نباشه تا برای خانواده ، خویشان و دوستان و عزیزانت تهی دست باشی و اونها ثمرشون رو از قدرناشناس حاجت کنند ! پس به جهت قدرناشناس هوشیار باش و نادوون رو رها نکن همون‌طور که مسکین رو رها نمیکنی ، مبادا به رنج بی افتن و در برابر اونایی که موجب رنجششون شدی لباس فروتنی به تن کن تا حقیقت رو بفهمند ، سپس اگر تنها باشی از تنهایی در میای و اگر تنها بمونی دیگه برات آیا اندوهباره ؟

اگر هم تو عالمی دنبال بدست آوردن گرانبهاترین لعلی تا به عزیزت هدیش کنی و به هیچ وجه حاظر نیستی ازش بگذری و حالا حتی اگر اون لعل رو بدست آورده ، نمیتونی بهش هدیه کُنی من هم مثل تو نمی‌دونم و بهت میگم هرطور که اون رو دوست داشتی ، دیگران رو دوست داشته باش ، هرچند هیچکیو مثل اون دوست نمیداری و هرچی خوبی برای اون خواستی برای همه خواستار باشو برجای بیار ، و بدون که برات بیش از اینکه ناراحت باشم ، خوشحالم .