با یاد و تمنای یاری از پروردگار و تمام اهل درستی و نیکی و حق و عدالت با عقاید و آیین های گوناگون 

مثل ربات نباشیم و به جهت درک حقیقت زندگی کامل ، زندگی کنیم 

مقاطعی تو زندگیمون پیش میاد که معطوف یه فعالیتی میشیم ، مثلاً کار میکنیم و پول در میاریم ، درس میخونیم و بسیاری موارد و مثال‌های دیگه . پس از مدتی به موفقیت هایی نسبی و ابتدایی میرسیم و همچنان متمرکز اون فعالیت هستیم تا به اهداف بزرگ و بزرگترمون برسیم ، اینا هیچ کدوم بد نیست ولی گاهی فراموش میکنیم اصلاً برای چی داریم کار میکنیم ، درس میخونیم و تمام وقتمون صرف اینچونین فعالیت هایی میشه و درگیر نوعی اعتیاد میشیمو از حد میگذرونیم به عنوان مثال اگر ثروتِ آنچونانی نداشته باشیم ، بیشترو بیشتر کار میکنیم ، حتی یک ساعت کارِ بیشتر رو به همنشینی خانواده ترجیح میدیم ! اگر ثروت زیادی داشته باشیم باز هم به جهت افزایشش تلاش میکنیم و حتی گاهی به بیماریِ آزمندی و خودخواهی دچار میشیمو نسبت به پرشمار افرادی که به کمکمون نیاز دارند بی اعتناء و روز به روز متکبی بر دلایل و استدلالهامون مصمم‌تر میشیم که کارمون درسته و در عین خساست و خودخواهی به خودمون میگیم مگه حقه دیگری رو خوردیم ؟!

گاهی لازمه بیاد بیاریم که اصلاً برای چی زندگی میکنیم ؟! منظور از زندگیِ کامل چیه و چطوره که اهمیت به موجودات دیگه و یاری به دیگران در واقع به نوعی کمک به خودمونه و اهمیت به خودمونه تا زندگیِ کامل و با شکوهی داشته باشیم . یک ربات می‌تونه در روز هزاران برابر ما کار و تحصیل کنه ولی یکی از تفاوت ها و ارزش های انسان اینه که هرکاری رو بجای خودش و به اندازه انجام میده بنابراین توجه داشته باشیم که اگر به اصطلاح تَک بُعدی فکر و زندگی کنیم و به جهت زندگی کامل گام برنداریم ، « یک ربات خیلی می‌تونه راندمان و بازدهی بیشتری از ما داشته باشه » ! اینکه خانوادمون رو ببریم گردش و تفریح ، برای نزدیکان هدیه درست کنیم ، بگردیم ببینیم کی مشکلی داره و کمکش کنیم و هزاران هزار مورد دیگه هستند که منظور از زندگیِ کامل اینهاست .

به سببِ اینکه سوء پیش نیاد باز هم تأکید میکنم مقاطعی لازمه و نه فقط نادرست نیست بلکه بسیار صحیحه که معطوف فعالیتی باشیم ولی بد نیست به اینچونین مطلب و مواردی هم یادآور بشیم .