با یاد و تمنای یاری از پروردگار و تمام اهل درستی و نیکی و حق و عدالت با عقاید و آیین های گوناگون 

از آینده وام بگیریم 

مثل موقعی که ما میریم بانک و ازش مبلغی به عنوان وام دریافت میکنیم ، میتونیم نسبت به موضوعاتی گوناگون هم به نوعی همین وام رو دریافت کنیم . هر نمونه‌ ای غیر از موارد مالی رو در نظر بگیریم که بسیاری در زندگی به جهت قوی بودنو پیشرفت بهشون حاجتمندیم به عنوان مثلاً انگیزه ، اعتبار و بسیاری موارد اینچونینی که اغلب با عنوان موارد معنوی میشناسیمشون . حالا برای دریافت این وام مهم چیا لازمه و اصلاً به کجا باید مراجعه کنیم ؟ همون‌طور که ما برای دریافت وام به اعتبار و گردش مالی نیازمندیم اینجا هم باید به جهان هستی و گرداننده ی عالم و حتی به خودمون ثابت کنیم شایسته ی دریافت این وام هستیم ، پس پیشینه ی ما و وضعیت کنونیِ ما بسیار مهم تلقی میشه و اینکه وضعی رو بوجود بیاریم که شایسته ی این به اصلاح وام باشیم و همون‌طور که اگر به بانک اقساط مالی رو پرداخت نکنیم ازمون اون مبلغ گرفته میشه و جریمه میشیم ، اینجا هم لازمه با کردارمون و برجای آوردن اونچه که بهش متعهد شدیم و غالباً به نفع دیگران هم هست پایبند باشیم و دائماً قسطهامون رو بپردازیم و قطعاً عالم برای ما ارزش قائله و به شایستگی مورد ضمانت قرار میگیریم . گاهی ما از این استراتژی برای دستیابی به اهدافی در آینده استفاده میکنیم و گاهی بخاطر اینکه بدهیمون رو پرداخت کنیم لازمه این وامِ نه‌چندان پیچیده رو دریافت کنیم که البته اساس و قانون خلقت با قوانین بانکی گاهی متفاوته ، بدین منظور که اگر به عنوان مثال صد هزار تومان بدهکار باشیم و بخاطرش وام بگیریم ، نهایتاً که اقساطمون تموم میشه هیچ ثمره ی دیگه ای برامون نداره و فقط بدهیمون رو پرداخت کردیم ولی اگر اشتباهاتی بزرگ انجام داده باشیم و زیر دین باشیمو بخاطر جبرانش وامی بگیریم تا تقویت بشیم و از پا درنیایم ، در انتها همانا اشتباه و خسارتمون رو جبران می‌کنیم ، خودمون هم بالغتر شدیم و پاداشی به سببِ خوب بودنمون برامون مهیا میشه ! باورمندم دلیلش مرتبط با اینه که خلقت به جهت خوب بودن پاداشی رو در نظر میگیره که به هیچ وجه از بین نمیره با اینکه در برابر بدی احتمال بخشش و مجازات نشدن وجود داره .

چونانکه بیانم در رابطه با این مطلب اندکی مبهمه ، عزرخواهی میکنم ، نتونستم بهتر از این تعریفش کنم ولی معتقدم عالم برامون بسیار ارزش قائله و حتی اندیشه ، باور و نیت هامون موجب میشه مورد یاری قرار بگیریم .