با یاد و تمنای یاری از پروردگار و تمام اهل درستی و نیکی و حق و عدالت با عقاید و آیین های گوناگون 

اهمیت لمس نتایج تلاشهامون و انگیزه ، همه از ابتدا افرادی برجسته نبودن و موفقیت های بزرگ نداشتند !

گاهی استعداد خودمون رو پیدا کردیم ، برنامه و مسیر و اهداف متناسب رو هم یافتیم ولی به دلایل گوناگون از پیمودن اون راه منصرف و متوقف میشیم چراکه احساس میکنیم اینهمه تلاش و سعی ارزشش رو نداره ! اینجا به یه نکته ی بسیار مهم لازمه توجه داشته باشیم ، « اصلاً میدونیم به چه جایگاه و ثمراتی قراره دست پیدا کنیم ؟! » و « آیا تصوری ازش داریم و حسش کردیم ؟! » . بنظرم خیلی مواقع همین دلیله که موجب میشه ، انگیزه که رکن بسیار مهمی به جهت پیمودنِ مسیره از بین بره و یا گاهی هرچند نتایج و جایگاهی که بهش میتونیم برسیم رو تا حدودی لمس کردیم ولی رسیدن به اینچونین اهدافی بزرگ رو در خودمون نمی‌بینم ! پس لازمه هر روز و هر روز به خودمون یادآور بشیم که همه از ابتدا افرادی بسیار موفق ، برجسته و عالی رتبه در زمینه های گوناگون نبودند نبودن و مواردی بسیار ازجمله برنامه ریزی ، دانایی و تلاشو استواریه که تفاوت های بزرگی رو رقم می‌زنه .