1. چرا داروین ، کافر خطاب میشه ؟! چراکه تکامل رو مبنی بر دانش زیست شناسی تعریف داشته ؟!
 2. اشتباهی که اغلب هنگام پی بردن به چگونگی خلقت خودمون انجام میدیم و میریم سراغ سرآغاز پیدایش عالم !
 3. ارتباط جنگ جهانی و بیماری های همه‌ گیری ؛ آینده نگری !
 4. اشخاصی معتقند چشم از پی تعلق و الهام گرفته از شکلِ کشکشان ها پدید اومده ، اعضایی غیر نیز به همین ترتیب و در واقع عالم از علق بر عالم شکل گرفته ! ذهن و مغز از چی الهام گرفته ؟!
 5. حکایت تحسین و تنفر ، نقد و اشتیاق و گوهر گران‌بهای تعادل ! ♎ ⚖️
 6. مجموعه ای که از حمایت قهرمانان و راهگشایان خویش معذور باشه !
 7. به دیگران فرصت بدیم ، مساعدشون باشیم ⏰
 8. میل بشر نسبت به فراخی و شکوه ، دستیابی صحیح و نادرست و فراهم بودن منابع
 9. اصل همزیستی و سرشت و قواعد طبیعت
 10. تصویر کنید معانی و مفاهیم بالعکس و یا درهم و قاطی بشه !📚💡
 11. معمای انیشتین درباره ی زندانیان و چراغ روشن و پرسشِ مهم ؛ آیا انسان از دانایی به جایی می‌رسد که منکر دانایی بشه ؟! 💡
 12. مواقعی هست که میبایست بیش از پیش و بسیار عمیق و دقیق به موضوعات و تصمیماتمون بی اندیشیم چراکه زمان هرگز به عقب باز نمی‌گردد ⏰
 13. اگر هر کاری از دستت بر اومده تو مسیر درست انجام دادی ، هرگز اجازه نده سرزنش های نامنصفانه مایه ی ضعفت بشه
 14. دو رکن دانایی و کار به جهت رستگاری انسان
 15. تعریف از مهمترین وظایف رهبران و مدیران
 16. بیداری و پیدایش خداوندگار رعد و اما پس از آن !
 17. وقتی والدین با انفعال و بی کاری فرزندانشون مواجه میشن !
 18. مسائلی هستند که میبایست از سوی اکثریت مردمان درک بشه ، هرچند رسانه ها و اشخاص به دلایل گوناگون کلاماتی کثیر و واضح در اون باره نداشته باشند ⚽
 19. احوال شگفت آور و بسیار سخت افرادی محبوس که از سوی ایشان که برایشان رشادت داشتند نیز رها و مورد ستم واقع شدند
 20. چونانکه سران به سببِ دادخواستهای مردمان برکار شده ، به مرور برجای آورده گردیده ، مردمان نیز به جهت درستی ایشان موافق و مساعد ایشان شدند ، سپس سوء نسبت به اهل درستی رفع و ظالمین را «محنت»
 21. عدم اشتیاق نسبت به دانایی و شناخت برای افراد و مجموعه ها ، چونانکه تحت فشار قرار بگیرند
 22. زوجها به جهت موفقیت و یا زوال نقش بسیار بسیار مهمی دارند ! قضاوت به جهت موفقیت و زوال اشخاص و جریان‌ها کار بسیار پیچیده ای است ( منظور از زوج هر نوع از نزدیکان و همراهان است )
 23. پشتیبانی و توجه ، مواجه مبنی بر تعادل نسبت به موارد ، مسائل و اهداف مهم - دانایی کافی و دقیق موجب تشخیص صحیح است
 24. بروزرسانی تمدن ، تطابق و یا جدایی و کشوری که ملیت نداشته باشد
 25. موضوعات مهم رو در زندگی شخصی و حرفه ای با دقت و حوصله بشناسیم ، دودستی بهشون بچسبیم ، مبادا از مهمترین موضوعات و وقایع بگذریم و سپس افسوس و اندوهی طولانی برامون حاصل بشه - فروتنی ، تعادل ، صبر و رأفت
 26. گاهی جرأت نداریم بریم ببینیم دلیل مشکل چیه ! اغلب نباید اینکارو کنیم و لازمه خودِ خوبمون باشیم
 27. حق کپی رایت ، ثبت اثر و اختراع ، اصول و زمانی که اثری مشابه نزد دو فرد تولید شد
 28. تأمین آرامش ، رفاه و استقلال دیگران و مخالف جهتِ درستش نبودن
 29. گاهی فشار و تحمیل طبیعت به جهت اصلاح ، نتیجه ی معکوس داره ، نقش ما چیه ؟
 30. تو شرایطی که اوضاع و حالاتمون خوب نیست تصمیم عجولانه نگیریم ، تا آرامش صبر کنیم !
 31. جمله ی معروفِ « اصلاً چرا مارو بوجود آوردید ! » و نکته ای مهم به جهت تسکین !⏰💡📚
 32. روان همیشه قابل ترمیمه ولی جسم نه !
 33. تضمین و اطمینان به جهت هر نوع پیمان و قرار داد مهم است ولی از حدود گذراندن و سخت‌گیری « گاهی » خود موجب عدم رسیدن به اهداف میگردد 
 34. خواص پروری و ملجای شیفتگان
 35. قدرشناسی به معنی دانستنِ اینکه چرا ارزشمند و قابل قدرشناسی است
 36. وقتی گذشت سخت‌ترین مجازات است
 37. آیا پچه ها خودشون انتخاب میکنن که بدنیا بیان ؟! آیا انسان خودش از جهان و یا خالق عالم خواسته متولد بشه ؟
 38. سوءنظر ‌و تعویض جای تحول خواهان و مصلحان به مخالفان پیشرفت و تحول
 39. رسانه ها و اندیشه در رابطه با تغییر در زندگی شخصی و یا گرایشات به تحولهایی بسیار عظیم
 40. حکمت ، مواجه ی شاگردان غافل حکیم با خویشتن که باد در مشتشان ، دانه ها در دستشان و اما تهی جیب و خورجین و قلبشان !
 41. تفکر انتزاعی پیشرفته و سنجش مسائل از جهاتی گوناگون