با یاد و تمنای یاری از پروردگار و تمام اهل درستی و نیکی و حق و عدالت با عقاید و آیین های گوناگون

چرا داروین ، کافر خطاب میشه ؟! چراکه تکامل رو مبنی بر دانش زیست شناسی تعریف داشته ؟!

عقاید و نظراتِ مکتوب چارلز داروین پرتعداد هستند ولی یه هست که جهانِ اندیشمندان رو با چالش مواجه کرد . نظریه فرگشت و یا تکامل داروین ، در این لحظه لازم نمیدونیم به وسعت این تعریف و مفهوم ، به شکلی عمیق نظر کنیم ولی بد نیست به چندین نکته یادآور باشیم ! یک گوله ی کوچیک برفی رو در نظر بگیریم که از بالای کوهستانی برفی ، به پایین سرازیر میشه ، هر چرخش لایه ای جدید رو گِرد اون توپ بوجود میاره ، کلیت روند تکامل موجودات زنده هم به همین سادگیه ولیکن اجزایی با تنوع بسیار بیشتر از گویی برفی ، سرازیر در بستری از برف دخیل هستند .

نکته ی بعدی درباره ی خطاب افراد به عنوان کافره ! کافر یک معنی عامیانه داره ، شخصی که به معبودی به نام خدا باور نداشته باشه و اغلب این عنوان از سوی دیگران نسبت به اون شخص لحاظ میشه ، با اینکه در بسیاری مواقع فرد ادعایی به منظور منکر خدا بودن نداشته و بدیهیست که این به سببِ عقاید متفاوت مطرح میشه . به بیانی دیگه افرادی هستند که تعاریفی رو به خدا نسبت دادند که اغلب برگرفته از کتب پروردگاره و اگر تفاسیر ، برداشت و استباطاتی که از این کتب داشتند ، با بیان و عقاید اشخاصی غیر جور در نیاد ، این افراد رو کافر خطاب میکنند ، حتی اگر بیان اون افراد آنچنان وسیع باشه که در قالب ذهنشون نگنجه ! یعنی گاهی اگر تعریفی از سوی شخصی باشه که فردِ خداباور نتونه اون مطلب رو درک کنه و نمونه ای محتوایی به جهت مقیاس در کتب الهی نیابه ، بعید نیست که لغب کافر رو به اون شخص اتخاذ کنه ! بگذریم ، شاید رسولان هم در زمان خودشون همینطور مورد سرسختی از سوی افرادی قرار می‌گرفتند ! و اما باور بنده و تعریف بنده از واژه ی کافر ؛ شخصیه که نسبت به اونچه که درسته ، مخالف و سرسخت باشه ! ( متکی به کتاب قرآن و واژه نامه های کهن و ریشه دار عربی ) .