با یاد و تمنای یاری از پروردگار و تمام اهل درستی و نیکی و حق و عدالت با عقاید و آیین های گوناگون 

حکایت تحسین و تنفر ، نقد و اشتیاق و گوهر گران‌بهای تعادل !

چه بسیار که از سوی دیگران مورد تحسین بسیار بودند و از ایشان منزجر و حتی متنفر چراکه باورمند بودند ایشان مایه ی ایستاییی ، غرور و تکبر ما میشن !

چه بسیار که از سوی دیگران مورد پند ، سرزنش ، انتقاد و حتی تنبیه قرار گرفتن ولی به ایشان علاقه مند و مشتاق چراکه مایه ی پیشرفت بیشتر و رفع ضعف و عیوب ایشان شدند !

تعادل و انصاف ؛ گاهی به عنوان منتقد زیاده روی داشته ، حسن های دیگران را یادآور نمیشیم ، گاهی به عنوان فردی که دیگری رو مورد تحسین قرار میده از حدود میگذرونیم و از یادآور شدن به ضعف و عیب های اون فرد غافل میشیم ! گاهی هم فردی هستیم که مورد نقد بوده و بخاطر یه انتقاد براش انزجار و تنفر بوجود میاد با اینکه از ده ها تحسین غافله و گاهی بالعکس ، شخصی ازمون ده ها انتقاد داشته ولی چون یکی از حسنامون رو یادآور شده به جهت اون مغرور میشیم و به خودمون می‌بالیم ! بنابراین نگاه و مواجه ای مبنی بر تعادل و انصاف بسیار مهم تلقی میشه .