با یاد و تمنای یاری از پروردگار و تمام اهل درستی و نیکی و حق و عدالت با عقاید و آیین های گوناگون 

اصل همزیستی و همکاری و سرشت و قواعد طبیعت 

مولکول آب به شکلی سرشته و پدید اومده که در اثر گرما نرم و تبخیر بشه و در اثر سرما سخت و منجمد ، آیا میشه اینرو انکار کرد ؟! سرشت بشر هم بشکلیه که لازمه با دیگر موجودات از جمله انسان ها همکاری داشته باشه و در کل ما دائماً با دیگران در تعامل هستیم مگر مواقع و مقاطعی که بناچار لازمه فعالیت انفرادی انجام بدیم و میبایست متمرکز و معطوفِ کاری باشیم ، چراکه نتیجه و محصولی که از پی هر فعالیتی با تعداد افراد بیشتر به ثمر میاد ، به مراتب می‌تونه با کیفیت تر و از لحاظ میزان ، فراوانتر باشه و بدیعیه که غالباً و وافراً یک فکر و تجربه بر چندین اندیشه و خرد نمیتونه چیره و قایق بشه ، بلکه بالعکس . البته که منظور این نیست از حدود گذارند بیهوده در پی ایجادِ ارتباط و تعامل باشیم و البته که همکاری ناصحیح هم مقصود نیست و باز هم البته که منظور این نیست بالکل هیچ کاری رو انفرادی و یا با تعدادی محدود از همکار انجام ندیم .