با یاد و تمنای یاری از پروردگار و تمام اهل درستی و نیکی و حق و عدالت با عقاید و آیین های گوناگون 

میل بشر نسبت به فراخی و شکوه ، دستیابی صحیح و نادرست و فراهم بودن منابع 

مجموعه های بشری دائماً در اندیشه ی فراخی و زیبایی هستند ، یک بنای همچون کاخ مجلل رو در نظر بگیرید و یا شهری پیشرفته و جمیل و بسیار مرفه ، آیا میشه انسان آرزو و میلی به جهت تصاحبِ اون خونه رو نداشته باشه ؟ و آیا انسانی هست که نخواد شهرش بمانند شهرِ مزبور باشه ؟ بنابراین انکارِ وجود این میل در وجود انسان اجتناب‌ناپذیره و اصلاً کتبی مشهور اینچونین تعریف داشتند که دلیل آفرینش بشر ، جاودانگیِ در لذت ، آسایش و رفاه بوده و اما حال که این امیال در وجودمون هست ، به سببِ بهره‌مندی و کسبِ اینان همواره دو مسیر وجود داره ! مسیر خوب و مسیر بد ، مسیر بد با کلاهبرداری ، عیاری و بزهکاری‌ توأمِ که در سطح وسیع میشه غارت ، چپاول ، یورش و استعمار و مسیر درستی و مصالحه با عدل ، انصاف ، دانایی و « سازندگی » در آمیختست . نکته ی مهم اینه که گاهی ما چون دسترسی مطلوبی به منابع نداریم و امکاناتو لازمه های گوناگون برامون فراهم نیست ، واردِ طریقه هایی میشیم که همچون گردآب میمونه و سرانجامش به رنج و تلخی منتهی میشه . 


© مواردی از این مطلب الهام گرفته از پادکست تاریخ ایران به روایت بنیامین است .