با یاد و تمنای یاری از پروردگار و تمام اهل درستی و نیکی و حق و عدالت با عقاید و آیین های گوناگون 

دو رکن دانایی و کار به جهت رستگاری انسان 

دانایی و کار به جهت رستگاری انسان دو رکن بسیار مهم است که میبایست دائماً بهش بپردازیم و نه اینکه تفریحات در زندگی نقش نداشته باشه ، در حقیقت با دانایی و کار میتونیم به مفرحات گوناگون در زندگی به نحو احسن دست یابیم و قطعاً حرفه ای مناسب خود تفریحی بسیار خوشایند برامون محسوب میشه .

در واقع ما مشغول اینان هستیم مگر اینکه مشکل و اختلال هایی در طول زندگی برامون بوجود بیاد و به این ترتیب در برابر چالش‌های مختلف قویتر هستیم و میتونیم مواجه ای بهتر داشته باشیم .

در نتیجه میتونم بگم که بسیار مهمه دائماً ایندو موضوع مهم رو به خودمون یادآور بشیم و جویاش باشیم . قطعاً بستر مناسب و عوامل بسیاری در این راستا میتونن مساعدمون باشند و از این جهت طرح هایی گوناگون از جمله راه‌اندازی رسانه های ارتباطی به طریقه ی مذکور از این طریق ارائه گردیده . 


www.farsavand.ir