گاهی جرأت نداریم بریم ببینیم دلیل مشکل چیه ! اغلب احتیاج نیست اینکارو انجام بدیم ، بلکه خیلی مواقع کنکاش و تلاش به سببِ متوجه شدن دلیل مشکل کاری ناصحیحه ! مثل ظرفی میمونه که می‌شکنه و در بسیاری مواقع سوء موجب این میشه ! به هر روی کافیه مبنی بر اصول حرکت کنیم و مدلِ خوب و اون شکلِ احسن خودمون باشیم تا نزد دیگران بهترین حالت واقع بشه و بهترین مواجه و تاثیر رو انجام داده باشیم . برای اینکه خوده خوبمون رو پیدا کنیم ، گاهی نیت مطرح نیست ، لازمه علم و شناخت داشته باشیم که چی درسته !