با یاد و تمنای یاری از پروردگار و تمام اهل درستی و نیکی و حق و عدالت با عقاید و آیین های گوناگون

مطلب صوتی به زودی منتشر میگردد

آموزش پرورش ؛

« اهمیت آموزش و پرورش و استعداد یابی و تحصیل معطوف در زمینه ی دلخواه فرد »

همانا موفقیتِ هر مجموعه ، ارتباطی مستقیم به دانایی و حدود توانامندی و ثمرات حاصل آمده از پی فعالیت های یکایک اعضاء در زمینه های گوناگون که مجموعه را تشکیل میدهند دارد بنابراین آموزش و پروش از مهمترینِ عواملِ بسیار مؤثر در راستایِ موفقیت های مجموعه است . مقصود این است با این ساختار و طریق هاو اصول « مسیری مساعد و متناسب برای آموزش و مهارت آموزیِ افراد در زمینه های گوناگون فراهم گردد » و هر فرد این امکان را داشته باشد تا در زمینه ای صاحبِ استعداد و توانایی و نسبت به آن علاقه مند و متناسب است تحصیل کند

در این راستا نکته ی بسیار مهمی رو باید یادآور بشم که منشاءِ بسیاری از مشکلاتِ روحی و روانیی که از معزلاتِ بزرگ و نهانِ مجموعه بشمار میرود دلیلش خالی بودنِ اذهان و عدمِ وجودِ اهدافِ بزرگ و انگیزه نسبت به انجامِ کارهای بزرگ است و نقطه ی مقابلِش این است که مجموعه با بهره مندی از پر شمار ظرفیت ها و امکاناتِ بلااستفاده و راکد و با وجودِ این حدود از دارایی ها ، افرادِ دانش آموخته و نیروهای انسانیِ جویای فعالیت و کار به سمتِ اهدافِ گوناگونِ صحیح و مناسبت و مفید جاری گردد که قطعاً همراهش مشکلاتِ اقتصادی هم برطرف میگردد و رفاه و آسایشِ مجموعه را بدنبالش دارد ولی دلیلِ اینکه بنده در این مطلب که به طریقِ نوین آموزش و پروش مربوط است این مسئله را یادآور میشوم این است که فارغ از اینکه به فکر این باشیم که بستر و لازمه ها را برای گسترشِ فعالیت های گونانگون از جمله فعالیت های اقتصادی فراهم کنیم ، به این نکته ی مهم توجه داشته باشیم که علوم و فنون و مهارت هایی که آموختیم را میتونیم از طریقِ این بستر آموزشی و رسانه های این جریان به اصطلاح شکوفا کنیم و تخصص و حرفه ی خویش را گسترش دهیم و به نوعی کاربردی و مفید و موثر واقع بشود بنابراین همین بستر به فضای آموزشیِ بسیار تخصصی هم مبدل میگردد که دائماً موجب افزایش سطوحِ علمی و پیشرفت و منجر به فعالیت های حرفه ای و تخصصیِ گوناگون در زمینه های گوناگون میگردد .               

  نکته ی مهم در رابطه با این ساختار آموزشی این است که هر فردی در هر مقطع سنی و بخصوص در سنین پایین ، ابتدا استعداد یابی بشود و سپس نسبت به آن زمینه ی مرتبط که علاقه مند و مناسب بودنش بر اساس شاخص های مختلف مشخص میگردد ، وابسته به انتخاب خودش ، معطوف به آن زمینه تحصیل داشته باشد

« مراجع آموزشی معتبر و نوین » « کسب مهارت و مقاطع تحصیلی کوتاه و بلند مدت »

اغلب برای کسب دانش و مهارت و تخصص در حوضه ای و بخصوص به سببِ اینکه آن مدرک معتبر و آن مهارت کاربردی باشد ، میبایست به مراجع و مراکزی از جمله دانشگاه ها ، آموزشگاه ها و آکادمی های اینچونینی و کارگاه های فنی و آزاد مراجعه داشته باشند و یا از طریقِ شبکه ها و رسانه های اینترنتی این دانش ها و فنون و حرفه ها را کسب داشت با اینکه از این طریق میتوان به منظورِ کسب تخصص و مهارت ، به شکلی بسیار مطلوب و چه برای سطوحِ علمی ساده یا پیشرفته و به حدودِ اندک و مقطعِ کوتاه و یا سطوح بالا ، به سهولت آموزش و پرورش یافت و بدیهی است که این بستر برای اساتیدِ مجرب و برنا نیز بسیاری مزیتها به همراه دارد .       
 به عنوان مثال فردی قصد دارد در زمینه ی های هنری ، الکترونیک ، مکانیک ، ستاره شناسی ، شبکه و رایانه و در یا در هر زمینه ی دیگر فعالیت داشته باشد و چونانکه آموزش دیدن مهمترینِ موارد در این مسیر است بسترِ آموزشی و مهارت آموزیِ مناسبی از هر لحاظ برایش فراهم میگردد که میتواند فعالیتِ تحصیلی اش محدود به این مرجع و در یک زمینه و یا در زمینه هایِ گونگون و توأم با تحصیل در مراکز و مراجع دیگر باشد و تحصیل در این بستر میتواند گرایشِ اصلی و اول و ارجح و یا به عنوان تحصیلاتِ ثانی و مکمل و حاشیه ای باشد .
یک اصلِ مهمِ این مرجع این است که نظامی آموزشی خلق کند که بیشتر معطوف به زمینه و یا زمینه هایی مختص باشد و جریانِ تحصیلی را به نوعی ساماندهی کند که از آموختنِ علومِ اضافه پرهیز بشود و اصلِ مهمِ دیگر این است که تحصیل هم به شکلِ تئوری و هم به شکلِ عملی و حتی در بسیاری مواقع فرد همراه با تحصیل بتواند از دانش و مهارتِ خویش به سببِ ارائه ی خدمات و تولیدِ محصول بهره مند گردد .

بنابراین می‌توان از این طریق به عنوان استاد و یا شاگرد بسیاری افراد هم سلیقه و هم نظرِ خویش را بیابیم ، مسیر برای فعالیت هایمان گشایش یابد و هموار گردد و از حضور افراد حرفه ای و با تجربه در زمینه های مختلف بهره‌مند باشیم و فعالیت هایمان بشکل بسیار حرفه ای و تخصصی و پرثمرتر مبدل گردد و لازم به ذکر است که وجودِ سامانه های این جریان در این راستا و در کنارِ فعالیت های حضوری بسیار مهم است .