1. رسانه ها و تمدن ناجی
 2. داستان منقلب شدن و تحول خواهی و امید
 3. دلیل همه مشکلات من هستم !
 4. اهمیت شناخت و آگاهی تو زندگی
 5. امراض ذهن کژو تهی
 6. زندگی در حصر
 7. هوش مصنوعی عجایب خلقت عصر نوین Ai
 8. وقتی قدر خودمونو نمیدونیم
 9. تاثیر تفکر و اعمال صحیح و نقش بستر مناسب
 10. نقش رسانه های ارتباطی در مسیر تحولات و خلق تمدن نوین
 11. فعالیت فکری محدود و حصر ذهن
 12. حالات مجموعه پیش از توسعه
 13. تاثیر رسانه ها تو تعیین سرنوشت سرزمین ها
 14. ماتریکس و هرج مرج ذهنی و اهداف بزرگ
 15. بی اعتمادی
 16. فلسفه ، حکمت ، استعداد نهانی ارزشمند
 17. رنج پادشاه همتای خدا
 18. رستگاری در حصر شدگان
 19. تعادل در کمک به دیگران
 20. تفاوت انقلاب و ایجاد تمدن ⭐
 21. تفاوت بزرگ اندیشمندان ؛ شناخت مبانی و نقش تعلیم دهندگان
 22. آکادمی رپ فارس
 23. رفع تابوی آزادی بیان به واسطه ی گسترش
 24. ثبت شناخت هایِ درونی و رفع تابوی آزادی بیان ، شعاعر و اصلاح
 25. لطف بی مانند بر بزرگان
 26. آیا من انسان خاص و بزرگی هستم ؟
 27. همخانه ی ملی
 28. خاصیت و صحتِ ذهن چسبناک
 29. تلقین و تشخیص مبنی بر احساس و تعیین سرنوشت در باب هوشمندی
 30. اثبات شخصیت حقیقی نیکو در میان دیگران و دفاع از حقوق خودمان
 31. خطر باهوش بودن
 32. فیلسوفان آماتور و صاحب اثر بودن و برتری
 33. استراتژی مهم در اوضاع متلاتم
 34. سلامت وجود و قفل های ذهن و تکامل
 35. عالَم مدرنِ خدایان
 36. ذهن پراکنده و تمرکز
 37. کشف دیوانگانِ معجزه گر ، هوش مصنوعی
 38. اشتباه گرفتن عامل مشکل آفرین و ناجی
 39. چطور زیرک باشیم ، سرمون کلاه نره
 40. تمرکز در ایام انقلاب در باب رسانه ها
 41. تخصص و حرفه راز انسان های پیروز
 42. ترک عادت هایی نشدنی مثل سیگار به سهولت
 43. زبان متشابهات و قواصان اشخاص بزرگ
 44. تشریح ساده ی چرخه ی نیک و بد زندگی و سرنوشت
 45. مشاوران و برگ برنده ی اشخاص برتر
 46. چرایی آرزوی مرگ
 47. جهان وقتی برای انسان خوبه که ازش بهره‌مند بشه
 48. گره ی جنگ جهانی ، بهره‌مندیِ از دارایی های زمینی و سفر به آسمان ها
 49. آیا دانشگاه و آموزشگاه تو روند موفقیت تاثیر زیادی داره ؟
 50. نقش اروتیسم میان زوجها
  صفحه ی دوم

​​​​صفحه سوم

صفحه چهارم

صفحه پنجم

صفحه ششم

صفحه هفتم