با یاد و تمنای یاری از پروردگار و تمام اهل درستی و نیکی و حق و عدالت با عقاید و آیین های گوناگون 

« زندگی در حصر »

عقیده دارم تو زندگی نباید محدود بود و حتی اگر فکر کنیم یک چیز هست که می‌تونه معجزه گر باشه و به تنهایی کافیه تا رستگار بشیم ، باز هم نباید یادمون بره اگر همه چیز در کنار هم و کامل نباشه بنظرم نمیتونیم کامیاب باشیم یا حداقل موندگار نمیمونه . بنابراین این خیلی مهمه توجه کنیم که موارد اصلی و لازم برای زندگی مطلوب داشتن چیا هستن که قطعاً تحصیل ، حرفه و پیشه ، ورزش ، ارتباط و همکاری از مهمترین مواردِ ثابت و همیشگی هستن که باور دارم باید جدیشون بگیریم