با یاد و تمنای یاری از پروردگار و تمام اهل درستی و نیکی و حق و عدالت با عقاید و آیین های گوناگون

اهمیت شناخت و آگاهی تو زندگی

من شک ندارم که مهمترین عاملِ قدرتمندی ما مجموعه های بشری هوش و علمو دانشمون هست و شناخت هم مثل ثروت میمونه که میشه تو مسیر درست و یا تو مسیری شوم جاری بشه . هرقدر زمانه به جلو پیش میره ، همراهِ افزایش سطوح علمی و شناختیمون ، طریق ها و ابزارهایی که تو این مسیر بهمون کمک میکنه تا آگاه و داناتر بشیمو رشد کنیم هم پیشرفته تر میشن ، مثال صدها سال پیش روی یک برگه نقشه ی ساخت یک بنا رو میکشیدن ولی الان برای ساخت یک اَبَر سازه حداقل به یک رایانه ی قدرتمند نیازه ولی همراه پیشرفتِ ابزارها دائماً به خلق طریق های جدیدی نیاز داریم ، مثل گذشته که پدید اومدنِ فرهنگِ آکادمی ها و دانشگاهای عمومی رو داشتیم ، و در حال حاظر آموزش و شناخت از طریق اینترنت و رسانه ها ولی جای خالیه نوعی رسانه رو خیلی احساس میکنم که تشکیل میشه از عموم ، کارشناسا ، افراد صاحب ایده و سرمایه و دائماً جریانی رو زنده نگه میداره که مبناش تخصصه و این قطعاً مایه ی اتکاء و تسلطِ برای یافتن و پیمودن مسیر درست .