با یاد و تمنای یاری از پروردگار و تمام اهل درستی و نیکی و حق و عدالت با عقاید و آیین های گوناگون

تاثیر رسانه ها تو تعیین سرنوشت سرزمین ها
از دوران گذشته تا به امروز در کنار موارد مهمی که برای اداره ی سرزمینی مهمترین ها محسوب میشه ؛ از جمله اتقصاد و نظام جنگی ، رسانه ها هستن . قطعاً در گذشته که رسانه ها به شکل امروز نبوده طریق ها و مرجع های دیگه ای بوده ولی تمامِ مجموعه های موفق و بخصوص مجموعه های موفقی که با ثبات موندنو بیشترم پیشرفت کردن یه ویژگی مهم داشتن که شایسته و دانا ترین افراد صاحب برترین جایگاه ها بودنو نفوذشون تو تصمیمات کوچیک و بزرگ و مهم اون مجموعه خیلی پررنگ بوده . مثل الان که بسیار از وحدت بین متخصصین و اهل علم و دانش و پژوهش صحبت میشه .