با یاد و تمنای یاری از پروردگار و تمامِ اهل درستی و نیکی و حق و عدالت با عقاید و آیین هایِ گوناگون

ماتریکس و هرج مرج ذهنی و اهداف بزرگ
هرج مرج و ماتریکسای ذهنی گاهی بخاطر محدود بودن و یا خالی بودنِ ذهن و گاهی بخاطر بیش از مشغول بودنِ ذهن نسبت به موضوعات گونانگون میتونه شکل بگیره و جسم و رفتاره که بسیار موثره تو این روند که افکارمون آسوده باشه بنابراین با برنامه ریزی مناسب و زندگی تکمیل داشتن میتونیم خیال راحتی داشته باشیم . باید یادمون باشه هدفای بزرگ داشتن و آموزش دیدن باعثِ بزرگ فکر کردنو بالغ شدنمون میشه . گاهی فکر میکنم تفاوت شخصیت های بزرگ و اونایی که موفقیت های بزرگ بدست میارن بسیار مربوطه به اهداف بزرگشون و استواریِ که با عمل و رفتارشون نشون میدن که قطعا باور داشتن به موفقیت هم عامل بسیار کلیدی هستو اون موقع که فکر میکنیم نمیشه و منصرف میشیم در حقیقت اون موقعست که باختیم و تنها نبودن هم موضوع مهمیه که از اون مهمتر گاهی همراهِ مناسب داشتنِ