با یاد و تمنای یاری از پروردگار و تمام اهل درستی و نیکی و حق و عدالت با عقاید و آیین های گوناگون

« تفاوت بزرگ اندیشمندان ؛ شناخت مبانی و نقش تعلیم دهندگان »

بین افراد اهل اندیشه و تیزهوشان و بخصوص شماری که حرفه و تخصصشان دائماً توأم با تفکر است یک تفاوت بسیار بزرگ وجود دارد . جمیعی صاحب شناخت هستند ، به عنوان مثال رهبری که اصول و مبانی را میداند ، برنامه نویسی که بر متد های گوناگون آشنا باشد با رهبری تیزهوش که اصول و مبانی را نشناسد و برنامه نویسی که طرح های خوبی در سر داشته باشد ولی نتواند آنها را اجرایی کند بسیار بسیار متفاوت هستند .

باوردارم هر انسان موفق و دارای برتری فارغ از تخصصش نسبت به اصول خلقت که تو کُتب آفرینش راحت میشه پیداشون کرد هم آگاه هستن و چون چگونگی دستگاه عالم رو بیشتر بدونیم میتونیم مسلط تر باشیم .

تعلیم دهندگان در تمام طول این مسیر نه تنها مهمترینِ نقش رو دارن بلکه مثل راهنمایان در راهی یکراست و مستقیم تو مسیر آگاه شدنمون هستند که فرق بودن و نبودنشون میتونه باعثِ بیداریمون یا خفتگیِ تا آخر عمرمون باشه .