با یاد و تمنای یاری از پروردگار و تمام اهل درستی و نیکی و حق و عدالت با عقاید و آیین های گوناگون 

« رفع تابوی آزادی بیان به واسطه ی گسترش »

در نظر بگیریم توی یک شهر فقط یک نفر هست که کار محتوایی انجام میده و شاید خیلی ها باهاش موافق باشن ولی وقتی براش مشکلی پیش بیاد چی ؟ حالا ما می‌خوایم برگردیم به قبل از اینکه براش مشکلی پیش بیاد و ازش پیشگیری کنیمو تابوی آزادی بیان رو هم از بین ببریم و با یک تیر دو نشون بزنیم و اینکه چطوری ، سادست باید فعالیت ها افزایش پیدا کنه اگر تو یک محله ده نفر فعالیت میکنن بشه هزار نفر و بعید می‌دونم کار سختی باشه که در روز اگر نوشتن و انتشار که کار بسیار ساده ای رو بلدیم از پس این کار بر نیایم و اینجوری قهرمان هامون هم حمایت میشن و مشکلات بزرگ مجموعه رو میتونیم رفع کنیم .