با یاد و تمنای یاری از پروردگار و تمام اهل درستی و نیکی و حق و عدالت با عقاید و آیین های گوناگون

« خاصیت و صحت ذهن چسبناک »

اگر احساس میکنی فیلمایی که ساخته میشه ، آهنگایی که خونده میشه ، تیتر خبر و موضوع روز درباره ی توعه ، پس خیلی مهمیو جزء برترین ها . حکایت همون ماهو فلکو خورشیده که درکارند و باد که برات به سُخره کشیده میشه تا تو استعداداتو پیدا کنی و پرورش بدی . اینکه یه نیرویی هستو جاذبش باعث میشه به سمتو سویی تمایل داشته بشیم ، قطعاً این مسیریه که وسعت و گوناگونیِ زیادی داره و برای هرکی موفقیتش متناسبِ استعدادش تو یه زمینه ای و تو این مسیر تشخیص صحیح و ناصحیح با خودمونه و برای همین و به دلیل اینکه برای پیمودن مسیر به امکاناتی نیاز داریم من خیلی به جمع شدن کلی متخصص و خردمند و اشخاص توانمند دور هم تأکید دارم که امیدوارم با راه‌اندازی رسانه ی مذکور بتونیم فراهمشون کنیم و طریق ها و تاکتیک های مناسب برای به هدف رسیدن بشناسیم .