با یاد و تمنای یاری از پروردگار و تمام اهل درستی و نیکی و حق و عدالت با عقاید و آیین های گوناگون
« سلامت وجود و قفل های ذهن »
تصور کنیم بتونیم تا یک دقیقه یا یک هفته ی آینده رو پیش‌بینی کنیم و بیاد تو ذهنمون و دائماً به سمتش بریمو مطابق و موافقش بشیم .
اینا شاید تخلی بنظر برسه ولی واقعاً رهبرای بزرگ توی عرصه های گوناگون میتونن آینده رو پیش‌بینی کنن ؟
قفل‌ها ذهنی چیا هستن و چرا بعضی اونرو گیر افتادن تو مسیرِ باد و طوفان می‌دونن و اصلاً این اتفاقات خوبه و وجودشون دلیلی داره تا تصمیمات درستی داشته باشیمو تکامل پیدا کنیم ؟ صحت و سلامت وجودمون که منظور کار ، ورزش ، مطالعه و تحصیل و تفریحات و گریز از روزمرگی هست چه تاثیری داره ؟!
محیط پیرامون چی ؟ آشفتگی اوضاع چه قدر می‌تونه موثر باشه ؟
نقش ما چیه ؟ چکار کنیم ؟ افراد متخصص و مجرب چه نقشی تو برنامه ریزی هامون دارن تا سرانجام رستگار بشیم .