با یاد و تمنای یاری از پروردگار و تمام اهل درستی و نیکی و حق و عدالت با عقاید و آیین های گوناگون 

« قدر شناسی از میراث ناجیان نهان »

برای هر فرد یا جمیع تو زندگی یه مشکلاتی پیش میاد که اونارو پشت سر میزاره و سختی ها تموم میشه . یه وقتی شخصاً از پسش بر میاد ، یه وقتایی به کمکِ مستقیمِ دیگران و یه وقتایی هست که ما از ناجیان خودمون غافلیم و اغلب اینطوریه که اصلاً نمیدونیم نقشِ اونها در کنارِ یاری دهندگان دیگه چی بوده ؟ 

آیا این وظیفه ی ما هست که هوشیار تر باشیم ؟

اگر یه مجموعه ای همچون کشور از این ناجیان نهان غافل باشه چه پیامدهایی به دنبال داره ؟