با یاد و تمنای یاری از پروردگار و تمام اهل درستی و نیکی و حق و عدالت با عقاید و آیین های گوناگون 

« حسادت و بیزاریِ دلسوزانه »

حسادت و بخل صِفتیه که تو وجود خیلی ها هست و برای افرادی پررنگ تره و از جهاتی ریشه ی بخل و حسادت گاهی به کم بینی برمیگرده به عنوان مثال تو وجودم نوعی اندیشه شکل میگیره که اگر شخصی صاحبِ برتری و امتیازاتی باشه پس دیگه من نمی‌تونیم برتری داشته باشمو خاص باشم . گاهی از پی لجاجت و کینه و تنفر و خیلی موارد دیگه می‌تونه باعث بخل و حسادت بشه . بینِ صفاتِ بد ، مثل دروغگو بودن ، خساست و خیلی صفاتِ مذمومِ دیگه ، حسادت از زبون ترین ها برشمرده میشه .

گاهی حسادت رو با نوعی دلزدگیو بیزاریِ شخص با نیت خوب نسبت به خودمون اشتباه میگیریم به عنوان مثال یه شخصی هستیم که صاحب یه تعداد ویژگی خوبه ولی از کلی ویژگی های مهم دیگه غافلیم امثالِ دانش و تخصص و پیشه و حرفه و هدف های بزرگ داشتن و نسبت بهمون رفتاری ناپسند میشه و برداشتمون اینه که حسادتو بخل و کم بینی دلیل این مواجهست و دقیقاً بالعکسشه ، در حقیقت اون شخص می‌خواد فقط محدود به یک حسن و برتری نباشیم ولی مواجه ی به نحو احسن نداشته و در کل باورمند هر شخصی به اندازه ی بزرگیِ دلش و خیر خواهیش برای دیگران ، تعقل ‌، دانایی و شناختو قدرت تشخیصش و توانو و ارادش تو زندگی نصیبش میشه پس خوشبحال انسان هایی که دلشون بزرگه ، حتی تو سختترین شرایط .