با یاد و تمنای یاری از پروردگار و تمام اهل درستی و نیکی و حق و عدالت با عقاید و آیین های گوناگون 

« برای تحول به استمرار و زمان نیازه »

تحول و تغییر تو هر زمینه و به هر وسعتی که باشه همینطور که باید مستمر و سنجیده باشه ، لازمه تو مواقع و مقاطع مناسب با سرعتی مناسب پیش بره و خیلی موضوعات هست که قطعاً به زمان نیازمنده تا جا بی افته به عنوان مثال اگر تو یه شهری پوشش محدودیتی مشخص داشته باشه برای آزاد شدنش زمان ، فرهنگ سازی و ایجاد بسترهای مناسب لازمه و اینکه تو هر زمینه اصلاح و تحول و خلق بستر های نوین لازم و درست باشه ، پیشرفتن مبنی بر تعادل و با سرعتی مناسب هم مهمه . باید یادآور بشم که این مطلب به معنی این نیست که ما در حالِ تحولات عظیم هستیم یا خیر ، فقط یه کلیتی نسبت به صبر و عجله و تعللو تعادل یافتنه .