با یاد و تمنای یاری از پروردگار و تمام اهل درستی و نیکی و حق و عدالت با عقاید و آیین های گوناگون 

« محدودیت های ناصحیح موجب طغیان »

وقتی ما نسبت به موضوعات گوناگون با نیتِ خوب محدودیت های ناصحیح ایجاد میکنیم مثلِ اینه که از سمتِ دیگه ی بام افتاده باشیم و از تعادل خارج شده باشیم و سرانجام این مواجه موجبِ تاثیر معکوس چندین برابر میشه و دقیقاً مثلِ رودخونه ای میمونه که جای هدایتِ صحیحِِ مبنی بر تعادل ، جلوش یه سد به اشتباه بسازیم و قطعاً زمانی نمیبره که طغیان می‌کنه و باعث ویرانی میشه و ذاتِ انسان هم همینطوره که خیلی مواقع اگر از چیزی که بهش تمایل داره منع میشه ، وقتی بهش دسترسی پیدا می‌کنه با شدت بسیار بیشتری باهاش عجین میشه بنابراین اون هدایتِ صحیح و مبنی بر تعادله که می‌تونه کارساز باشه و البته یک موضوعی هم مطرحه و خیلی مهمه که بشر وقتی تو زمینه ای به آگاهی صحیح و کافی برسه دیگه نه تنها می‌تونه طریقِ تعادل رو تشخیص بده بلکه نیاز به دیگری نیست که بخواد براش محدودیت و ممنوعیت ایجاد کنه . البته اینا یه سری کلیاتِ که به معنیِ عدمِ نیاز به قانون نیست ولی قانون و مقرراتِ ناصحیح رو همون اندازه موجب خطا و مشکل می‌دونه که گاهاً با بی قانونی هم ترازه .