با یاد و تمنای یاری از پروردگار و تمام اهل درستی و نیکی و حق و عدالت با عقاید و آیین های گوناگون 

« مجازات های ناعادلانه و ناصحیح »

اکثراً موافقند که هیچ مجموعه ای بدون قانون و مقررات نمیتونه به درستی اداره بشه ولی یه قوانینی ناصحیح و نامتناسبن و یه تعدادی از قوانین هستن که در اصل درسته ولی جزایی که به منظورِ عدم رعایش در نظر گرفته شده بسیار ناعادلانست . اینکه ما بتونیم تشخیص بدیم چه قانونی و برای چه مجموعه ای درسته و چه قانونی ناصحیح و حدود صحیحش رو مشخص کنیم فقط از طریق علم و دانش و پژوهش و تحقیقات گسترده مشخص میشه و لازم به ذکره که رسانه ای متشکل از پرشمار متخصصین می‌تونه عاملی صاحب دانایی و تواناییِ کافی به سببِ تشخیص و اجرای قوانین و مقررات باشه و از مهمترین مزیت هاش اینه که اغلب وقتی مقررات و چراییِ رعایتشون با زبان علم برای عموم به شکل مفصل تعریف میشه ، اکثراً موافقش میشن چراکه دلیل رعایتش رو به نفع جامعه و خودشون می‌دونن .